TJÄNSTER

Vi erbjuder planering, installation och underhåll av ventilationssystem.

Med full energioptimering som mål, ser vi till att varje projekt – nybyggnation eller befintlig byggnad – har en fullgod och behaglig luftkvalitet för alla som vistas där. Dessutom ser vi till att byggnaden är energieffektiv.

En medarbetare från SW Ventteknik som kapar ett ventilationsrör

Entreprenad

Delprojekt eller totalentreprenad; anlita oss oavsett omfattning. Vid delprojekt utför vi exempelvis planering eller installation, medan vi i en totalentreprenad tar ansvaret för allt från att skapa effektiva ventilationssystem som uppfyller byggnadens behov, till slutbesiktning.

Två medarbetare från SW Ventteknik som tittar på en ritning
En medarbetare från SW Ventteknik

Installation

Vi installerar de nödvändiga komponenterna i ventilationssystemet, men också ventilationskanaler, fläktar, luftkonditioneringsenheter och luftrenare. Här ser vi till att systemet fungerar som det ska och i enlighet med de specifikationer som finns. Dessutom säkerställer vi energieffektiviteten, genom bland annat korrekt utförd isolering kring ventilationskanalerna. Givetvis tillhandahåller vi alltid dokumentation.

En medarbetare från SW Ventteknik som tittar upp mot massor av ventilationsrör

Besiktning

Vid besiktning inspekterar vi ventilationssystemets alla delar; vi kontrollerar luftflöde, luftkvalitet, energieffektivitet och eventuell ljudnivå, för att säkerställa att systemet inte orsakar obehag för människorna som ska vistas i byggnaden. Vi har stor erfarenhet av arbete med OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll).

Service

När vi utför service och underhåll av ventilationssystem, kan det handla om allt från att felsöka, åtgärda upptäckta fel eller att byta filter. Dessutom utför vi luftinjusteringar, där vi säkerställer att systemets fulla funktion uppnås, att driften är optimal och att kostnaderna effektiviseras.

Två medarbetare som står och skrattar med varandra
Vi är specialiserade på att hantera ventilationssystem i byggnader och anläggningar. Dessutom tar vi gärna emot förfrågningar gällande ventilation inom industri eller annan komplex miljö.
Genom att klicka på “Acceptera”, samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användningen av webbplatsen och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Se vår Cookiepolicy för mer information.